Czym się różni parabank od banku?

przez | 22 grudnia 2019
Na stole laptop, notes z długopisem i kawka.

Czym się różni parabank od banku? Wiele osób traktuje pojęcie banku i parabanku jako synonimy, stawiając między nimi znak równości. Okazuje się jednak, że w rzeczywistości istnieje szereg czynników rozróżniających obie instytucje – zarówno w funkcjonowaniu, jak i samych regulacjach prawnych. Czym różnią się parabanki od banków i jakie konsekwencje wynikają z tych różnic?

Odrębność ustaw

Wyszukując definicję banku, zostaniemy odesłani do ustawy Prawo Bankowe, która reguluje działalność tych instytucji. Ustawa ta wskazuje sposób powstawania, funkcjonowania oraz likwidacji banków, jak również przedstawia sposób sprawowania kontroli nad instytucją banku. Parabanki natomiast są regulowane ustawami innymi niż Prawo Bankowe. Między innymi Kodeksem Cywilnym (umowa pożyczki) czy Ustawą Antylichwiarską (maksymalne oprocentowanie pożyczki). Samo pojęcie parabanku nie jest jednoznacznie zdefiniowane w polskiej nomenklaturze prawnej.

Gwarancje depozytowe

W przypadku każdego banku występuje ustawowy system gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że jeżeli nasz bank ogłosi upadłość lub stanie się niewypłacalny, możemy być pewni, że depozyty do wysokości równowartości 100.000 Euro zostaną nam w całości zwrócone do 20 dni roboczych. Taka gwarancja nie występuje zaś w przypadku parabanków, które oferują lokowanie i deponowanie środków. Istnieje zatem wysokie ryzyko utraty środków, a gdy takowa nastąpi – roszczeń musimy dochodzić samodzielnie przed sądem.

Inne procedury pożyczkowe

Przed zawiązaniem umowy kredytowej lub pożyczkowej z klientem, bank bardzo dokładnie analizuje zdolność kredytową zainteresowanego wnioskodawcy. Nierzadko konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o dochodach, zeznanie podatkowe za ubiegły rok czy potwierdzenie z ZUS-u o terminowości odprowadzania składek. Parabanki natomiast ograniczają się do dowodu tożsamości zainteresowanego oraz weryfikacji klienta w BIK i BIG. Cała procedura pożyczkowa w przypadku parabanku może przebiec on-line, bez wizyty w placówce czy siedzibie. Inaczej jest w banku, gdzie konieczna jest przynajmniej jedna wizyta, podczas której podpisuje się umowę pożyczkową opisującą harmonogram spłaty pożyczki, karencję, wyszczególnione opłaty i inne niezbędne informacje.

Monopol na kredyty

Choć i tu często stawiamy znak równości, pożyczki nie są tożsame z kredytami. Pierwszy produkt regulowany jest przez kodeks cywilny, drugi zaś przez ustawę Prawo Bankowe. Odrębność regulacyjna pociąga za sobą istotne konsekwencje, bowiem udzielanie kredytu – czy to gotówkowego, czy to linii debetowej, czy dopuszczalnego salda – zarezerwowane jest tylko i wyłącznie dla banku. Jeżeli parabank w którymkolwiek momencie działalności oferował kredyt, naraża się na surowe konsekwencje prawne. Mogą nimi być wysokie odszkodowania, a nawet zamknięcie działalności gospodarczej.

Czas trwania i wysokość pożyczek

Banki, w zależności od segmentu klienta i celowości pożyczonych środków, gotowe są przyznać kredyty na kwoty powyżej 2 milionów złotych. Czas trwania kredytu możemy rozbić nawet na 30 lat, co stanowi równowartość 360 rat. Żaden parabank nie będzie gotowy zawrzeć umowy na tak długi okres czasu i tak wysoką kwotę – w tym przypadku pożyczki parabankowe zwykle nie przekraczają 10.000 złotych i okresu dłuższego niż 3 miesiące. Całość zaciągniętej pożyczki oddajemy w jednej racie spłacanej na koniec okresu umowy, a naruszenie tego okresu stanowi podstawę do naliczenia dodatkowych kosztów i opłat na rzecz parabanku.

Podsumowując – czym się różni parabank od banku? Przede wszystkim regulacjami prawnymi, gwarancjami depozytowymi, różnymi procedurami udzielania kredytów czy pożyczek. Różni się też stroną udzielającą – z jednej strony bank, z drugiej instytucja finansowa.

Patrząc na rynek finansowy i reklamy bankowe, możemy stwierdzić, że banki prześcigają się w ofertach. Proponują coraz to dogodniejsze warunki kredytowe i pożyczkowe. Równolegle można zaobserwować coraz większą liczbę powstających parabanków, które kuszą szybką decyzją, prostotą wnioskowania o pożyczkę i minimum formalności. Przy takim nasyceniu warto mieć świadomość, czym różni się klasyczny bank od parabanku i jakie konsekwencje się z tym wiążą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *