Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG – kwota gwarantowana i lista banków

przez | 9 lutego 2020
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja powołana w celu zapewnienia gwarancji depozytom w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Mówiąc prościej, BFG istnieje aby w razie bankructwa i niewypłacalności danego banku – wypłacić jego klientom ich pieniądze do kwoty określonej ustawą.

Można zadać sobie pytanie skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma pieniądze, aby pokryć tak duże zobowiązania? Otóż ta instytucja działa w sektorze bankowym na zasadzie pewnego rodzaju odpowiedzialności zbiorowej. Wszystkie banki objęte systemem gwarantowania zobowiązały się wnosić roczne opłaty. Co ciekawe, tych opłat nie  warunkuje ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym – wysokość opłat ustala sama instytucja BFG.

Listę banków  podałem w dalszej części tekstu, ale tutaj zaznaczmy sobie jasno, że brak gwarancji BFG nie zachęca do założenia konta. Wobec tego wszystkie renomowane banki w Polsce są objęte taką gwarancją, ich lista jest dość długa.

Na  sumę  dostępnych  środków  funduszu  składają  się także dochody z kredytów udzielonych BFG  i skarb państwa. Nie bez powodu mówi się „gwarancja skarbu państwa”, a nie „gwarancja bankowego funduszu gwarancyjnego”. Państwo Polskie dokłada się do finansowania ew. wypłaty zobowiązań przez BFG poprzez różnego rodzaju dotacje z budżetu państwa oraz kredyty. Kredyty te BFG ma możliwość zaciągnąć w Narodowym Banku Polski.

Ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795) reguluje formę działalności, obowiązki i funkcjonowanie BFG.

W wyżej wymienionej ustawie zawarta jest również kwota, do której klientom upadłych banków zostaną wypłacone zobowiązania. Ta kwota to 100 000 euro. To oznacza, że do takiej kwoty nie możemy stracić depozytu w przypadku upadłości banku w którym trzymamy pieniądze. Wszelkie depozyty powyżej tej kwoty nie są objęte gwarancją i w wypadku niewypłacalności banku, przepadają.

Jeżeli posiada się więcej od 100 000 euro, warto rozłożyć pieniądze do tej kwoty pomiędzy wiele banków objętych gwarancją BFG. Wówczas    rozkłada  się   ryzyko   utraty    posiadanego   kapitału.  Nawet w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez kilka banków w których ulokowaliśmy pieniądze – nasze środki są objęte systemem gwarantowania.

Lista banków objętych gwarancją funduszu bankowego

Banków objętych gwarancją skarbu państwa jest wiele. Jak już sobie powiedzieliśmy wyżej – ciężko stworzyć wizerunek wiarygodnej firmy finansowej bez takiej gwarancji. Wobec tego roczne opłaty do BFG wnoszą m.in.: 

Alior Bank SA (w tym: Meritum Bank, T-Mobile Usługi Bankowe), Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym Citi Handlowy), Bank Millennium SA (w tym: Eurobank), Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pocztowy SA , Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA (w tym BGŻ Optima), Credit Agricole Bank Polska SA, Deutsche Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Noble Bank), Idea Bank SA (w tym Lion’s Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, Plus Bank SA, Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK SA), SGB-Bank SA.

Pełna i aktualna lista banków objętych gwarancją bankowego funduszu gwarancyjnego, a tym samym i gwarancją skarbu państwa, jest dostępna na stronie samego BFG: bankowy fundusz gwarancyjny – lista banków.

Tutaj warto dodać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest jedynie instytucją kryzysową, nie tylko leczy, ale również zapobiega. Instytucja  działa bowiem na rzecz bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowego, a także dba o budowanie zaufania do banków.

Oprócz gwarantowania kwoty wypłaty depozytów, BFG wspiera banki zagrożone niewypłacalnością. Udziela im np. pożyczek, a następnie kontroluje realizację wdrożonych programów naprawczych (czyli gospodarowanie udzielonymi pożyczkami).

Jak w praktyce wygląda wypłata środków z BFG

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy kwoty 100 000 euro. To kwota gwarantowana w bankach objętych BFG.  Kwotę gwarantowaną podaje się w  euro, ale BFG zobowiązania wypłaca w złotówkach.

Tak naprawdę ochroną gwarancyjną objęte są zgromadzone środki zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. Natomiast niezależnie od waluty zdeponowanych środków pieniężnych, wypłata tych gwarantowanych następuje w polskich złotych. Przewalutowanie następuje na podstawie średniego kursu z dnia ogłoszenia niewypłacalności przez uprawnioną instytucję finansową, np. bank.

Według obowiązujących i zapisanych w ustawie procedur środki są wypłacane bardzo szybko, bo do 7 dni od daty złożenia przez bank z wniosku o upadłość. Swoje pieniądze należne z tytułu gwarancji BFG  zleca się przelewem lub wypłaca w gotówce. Obie formy wypłaty wymagają weryfikacji tożsamości, tj. okazania dowodu osobistego w uprawnionej do przeprowadzania takiej weryfikacji placówce.

Klienci upadłych banków, którzy nie zgłoszą się do BFG z wnioskiem o wypłatę w ciągu 5 lat od ogłoszenia upadłości uprawnionej do gwarancji instytucji finansowej – nie otrzymają swoich pieniędzy. Gwarancja BFG jest wypłacana do 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *